Beztabakas Produktu Asociācija

alex-quezada-UZ6deKjp5VM-unsplash
Ko dara biedrība?

UZDEVUMI

 • Apvienot beztabakas nozari pārstāvošos ražotājus un tirgotājus, iesaistot jaunus biedrus
 • Nodrošināt Biedrības ietekmes pastāvīgu palielināšanu
 • Izstrādāt un ikdienā atbalstīt tādus nozares attīstības principus, kas nodrošina godīgu konkurenci un dod vienlīdzīgas iespējas visiem Biedrības biedriem.
 • Sadarboties ar valsts iestādēm nozares regulējumu izstrādē
 • Sadarboties ar uzraugošajām iestādēm nelegālā tirgus ierobežošanā
 • Pārstāvēt Biedrības un Biedru kopējās intereses, vai ar likumu aizsargātās intereses valsts pārvaldes institūcijās, valsts, tiesu un pašvaldību iestādēs, nevalstiskās organizācijās, kā arī citās valstīs
 • Uzraudzīt politikas procesus, rosināt normatīvo aktu grozījumus, ietekmēt politisko nostādņu veidošanu, radīt tiesu precedentus un rosināt mainīt tiesu praksi, atbilstoši starptautiski atzītiem godīgas tirdzniecības standartiem
 • Veidot nozares tēlu sabiedrībā

Sadarboties ar valsts iestādēm nozares regulējumu izstrādē

Mērķi

 • Apvienot beztabakas nozari pārstāvošos ražotājus un tirgotājus kopīgu mērķu sasniegšanai
 • Veicināt Biedrības biedru savstarpējo sadarbību
 • Pārstāvēt Biedrības biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs
 • Veicināt Biedrības biedru interešu un tiesību aizstāvību
 • Vērsties pret ēnu ekonomiku – nelegālo tirdzniecību, kontrabandu, kontrafaktu, un nereģistrētu produktu pieejamību tirgū
 • Veicināt beztabakas inovatīvo produktu attīstību un kvalitāti
 • Organizēt un vadīt sabiedrības informēšanas seminārus par beztabakas nozari
 • Sekmēt Biedru piedalīšanos nozarei nozīmīgās starptautiskās izstādēs, kā arī cita veida aktivitāšu veikšanu Biedrības prestiža celšanai, ievērojot apstākli, ka pēdējā gada laikā valstī un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek īstenotas dažāda veida aktivitātes, kas ierobežo nozari, faktiski lobējot klasisko cigarešu ražotāju un tirgotāju intereses
(Visited 326 times, 1 visits today)
Close Search Window