Sīkfaila nosaukumsSīkfaila mērķisIzveidošanas un darbības laiksIzmantojamie dati
TS013d9f28Sīkfails, paredzēts drošības iestatījumiemIeejot mājaslapāUnikāls nejaušu simbolu identifikators
TS01e85bedSīkfails, paredzēts drošības iestatījumiemIeejot mājaslapāUnikāls nejaušu simbolu identifikators
hsSīkfails, paredzēts drošības iestatījumiemIeejot mājaslapāUnikāls nejaušu simbolu identifikators
ssr-cachingSīkfails, kas norāda, kā vietne tiek atveidotaIeejot mājaslapāUnikāls nejaušu simbolu identifikators
XSRF-TOKEN
Sīkfails, paredzēts sesiju identifikācijai
Ieejot mājaslapā
Darbojas 2 stundas
Unikāls nejaušu simbolu identifikators
svSessionSīkfails, paredzēts lietotāja identifikācijaiIeejot mājaslapā
Darbojas 2 gadus
Unikāls nejaušu simbolu identifikators
_gaSīkfails, paredzēts lietotāja identifikācijaiIeejot mājaslapā
Darbojas 2 gadus
Unikāls nejaušu simbolu identifikators
_gidSīkfails, paredzēts lietotāja identifikācijaiIeejot mājaslapā
Darbojas 24 stundas
Unikāls nejaušu simbolu identifikators
_dc_gtm_UA-135616988-1Sīkfails, paredzēts lietotāja identifikācijaiIeejot mājaslapā
Darbojas 1 minūti
1
_fbpSīkfails, paredzēts reklāmas iestatījumiemIeejot mājaslapā
Darbojas 6 mēnešus
Unikāls nejaušu simbolu identifikators

Par sīkdatņu lietošanu

 

  1. Interneta vietnē https://beztabakas.lv (turpmāk – Vietne) tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.
  2. Pārzinis, kas Vietnē vāc datus par Vietnes apmeklētājiem, ir Beztabakas Produktu Asociācija, Biedrība , reģ.Nr.: 40008305780 (turpmāk – Pārzinis).
  3. Pārziņa adrese: Rīga, Dambja iela 3A, LV-1005, e-pasts: info@beztabakas.lv, tālrunis: +371 29145091.

SĪKDATNES

4. Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni ar mērķi uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji un kādu saturu vislabprātāk lasa.

5. Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

6. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

7. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājam Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

8. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

SĪKDATŅU VEIDI

9. Pēc darbības laika sīkdatnes var iedalīt divās pamata kategorijās – īstermiņa sīkdatnes (glabājas datorā līdz tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, bet pēc tam tiek dzēstas) un  ilgtermiņa (pastāvīgās) sīkdatnes (glabājas datorā ilgāku laiku (atkarībā no jūsu pārlūkprogrammas un sīkdatņu iestatījumiem) vai kamēr tās netiek dzēstas manuāli).

10. Biedrības “Beztabakas Produktu Asociācija” vietnē (https://beztabakas.lv) tiek izmantotas šādas sīkdatnes: 

ATTEIKŠANĀS NO SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS

11.  Vietnes lietotājam ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

 

CITI NOTEIKUMI

12.  Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas un pēc tam tās tiek dzēstas.

13. Pārzinis apliecina, ka sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

14. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

 

Privātuma politika

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Regulā paredzēto informāciju

1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir Beztabakas Produktu Asociācija, Biedrība, reģ. Nr.: 4000830578, juridiskā adrese: Rīga, Dambja iela 3A, LV-1005, e-pasts: info@beztabakas.lv, tālrunis: +371 29145091 (turpmāk tekstā – BPA), tīmekļa vietne: https://beztabakas.lv.

2. BPA apstrādā lietotāju personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Lietotāju datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi BPA personas datu apstrādātāji. Sīkākai informācijai par sadarbības partneriem sazinieties ar BPA, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt BPA tīmekļa vietnes https://beztabakas.lv sadaļu “Kontakti”).

3. Piemērojamie tiesību akti: 

3.1. Regula; 

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;

4. Privātuma politika: 

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā “Politika”) sniedz informāciju par to, kā BPA vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Lietotāju personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāju personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāju personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājiem sniegtajiem pakalpojumiem. 

4.2. Ja BPA atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas BPA tīmekļa vietnē https://beztabakas.lv, sadaļā “Par uzņēmumu” – “Privātuma politika”.

5. Personas dati, ko apstrādā BPA, ir dati, kurus Lietotājs pats paziņo BPA. BPA ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 6. punktā norādītājiem mērķiem.

5.1. BPA apstrādā šādus datus par pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 6. punktā norādītājiem mērķiem:

5.1.1. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par BPA tīmekļa vietni (https://beztabakas.lv) (turpmāk tekstā “BPA tīmekļa vietnes”) apmeklēšanu.

6. BPA apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību.

7. Sīkdatnes un to apstrāde. 

7.1. Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju (piemēram, pieteikšanās) nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

7.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

7.3. Jūs varat dzēst jebkuras sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā. Vairums pārlūkprogrammu arī sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu jūsu datorā, bet šādā gadījumā nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot mūsu lapas funkcionalitāti. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē. BPA uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt BPA tīmekļa vietni https://beztabakas.lv sadaļā “Paziņojums par sīkdatņu lietošanu”.

8. BPA iegūst Lietotāju personas datus, kad Lietotāji pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no BPA.

9. BPA apstrādās Lietotāju personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 

9.1. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; 

9.2.kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

10. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes saziņu ar biedriem un nozares pārstāvjiem nepārvaramas varas apstākļos, tiek organizētas tikšanās izmantojot mākoņpakalpojumos balstītās video un balss saziņas platformas, kā “Zoom” vai “Microsoft Teams”.

10.1. Platformas “Zoom” aktuālā provātuma politika ir pieejama šeit, bet platformas “Microsoft Teams” privātuma politika ir pieejama šeit. Minēto platformu izstrādātāji savās privātuma politikās ir apliecinājuši, ka ievēro Regulā un citos tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus, tādā veidā nodrošinot atbilstību Regulai.

(Visited 210 times, 1 visits today)

Komentāri ir slēgti.

Close Search Window