Tiesību akti un aktuālie normatīvi

tingey-injury-law-firm-L4YGuSg0fxs-unsplash
Ko regulē tiesību akti?

Visiem vienāda atbildība un regulējums

Latvijas Republikā tabakas un saistīto prduktu apriti regulē “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”.

Šī likuma mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, tostarp cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā, ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē.

Ražotājiem, izplatītājiem un tirgotājiem jāveic sava darbība saskaņā arī ar Eiropas Savienības regulām un direktīvu.

Elektroniskās smēķēšanas ierīces, uzpildes tvertnes un nikotīnu saturošu vai nesaturošu šķidrumu atļauts laist tirgū tikai tādā gadījumā, ja to ražošanā tiek izmantotas vienīgi augstas tīrības sastāvdaļas.

Aktuālie tiesību akti un regulējumi

Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, padomei Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai

par to, kā piemērota Direktīva 2014/40/ES attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/586 (2016. gada 14. aprīlis) par tehniskajiem standartiem elektronisko cigarešu uzpildes mehānismam

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (1), un jo īpaši tās 20. panta 13. punktu,

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2183 (2015. gada 24. novembris), ar ko izveido vienotu formātu paziņošanai par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (1), un jo īpaši tās 20. panta 13. punktu,

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums

Šā likuma mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, tostarp cilvēku tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā, ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku nepiesārņotā vidē.

(Visited 264 times, 1 visits today)
Close Search Window